NIEUWS

Regen en Watertuinen

03/07/2023

Het klimaat wordt steeds extremer en de vraag naar klimaat adaptieve oplossingen voor overtollig regenwater (en daarop volgende periodes van droogte) neemt toe. In opdracht van de gemeente West-Betuwe is C2 Engineers aan de slag gegaan met het engineeren van klimaat adaptieve plantvakken: De regen- en watertuinen. 

De plantvakken zijn voorzien van een waterbuffersysteem van Rockflow. De buffer bestaat uit blokken steenwol die het water opnemen. Het water kan in de blokken gebufferd worden en langzaam infiltreren naar de ondergrond. Door de opbouw van het Rockflow pakket kan de beplanting in periodes van droogte gebruik maken van het water in de buffer. 

De vakken zijn aangevuld met substraat (zodat het water goed infiltreert naar de buffer) en ingeplant met een mix van kleurrijke beplanting die het jaarrond aantrekkelijk is. 

Meer nieuws