Gebiedsontwikkeling

Voor een optimale functionele   leefomgeving 

Optimale Gebiedsontwikkeling : Wij zijn gespecialiseerd in het benutten van schaarse ruimte en het creëren van meer ruimte voor wonen, werken en recreëren. Ons team van experts werkt nauw samen met overheden, ontwikkelaars en aannemers om duurzame leefomgevingen te realiseren.

Wij streven naar waarde creatie via planvorming, ontwerp en burgerparticipatie, en richten ons op de energietransitie, natuurontwikkeling en transformatie van vastgoed.

Ontwerp & Engineering

Een passende leefomgeving, aansluitend op de behoefte van haar gebruikers en waarde toevoegen aan de buitenruimte.

Besteksvoorbereiding

Vergunningen

Calculaties

SO, VO, DO en UO ontwerp

Planvorming


Gebiedsanalyse

Bestemmingsplannen

Economische haalbaarheidsstudies

C2
projecten

Elke dag opnieuw werken wij aan mooie projecten. Projecten waarin we telkens weer kiezen voor een vormgeving, een techniek of een aanpak die afgestemd is op de unieke situatie.

Bekijk alle projecten