DIENSTVERLENING

Samenwerken vanuit de diverse expertises

Is er al een basisontwerp of stappen we in bij de initiatieffase? We stemmen onze werkwijze af op uw vraag en ondersteunen u met onze kennis en ervaring.

Projectmanagement

Het succesvol beheersen van infrastructurele projecten van is belangrijk. Onze projectleiders zorgen ervoor dat uw projecten op de juiste manier georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Contractmanagement

Projectmanagement

Interimmanagement 

Onderzoek & Advies

In de eerste fase van het project inventariseren we welke gegevens we nodig hebben om een optimaal ontwerp te maken. C2 Engineers heeft hiervoor alle expertise in huis: of het nu om milieukundig, archeologisch, geotechnisch, civieltechnisch of geohydrologisch onderzoek óf onderzoek naar kabels of leidingen gaat. 

In deze fase inventariseren we ook de benodigde vergunningen.

Bestemmingsplannen

Planologisch advies

Risicoanalyses

Contractforming

Assetmanagement

Slim Activabeheer voor Optimaal Rendement: Wij geloven in slim activabeheer voor het behalen van optimaal rendement.

Onze Asset Management aanpak omvat geavanceerde technologieën en data gestuurde inzichten om organisaties te ondersteunen bij het nemen van beslissingen die leiden tot operationele efficiëntie en kostenbesparingen. Met onze expertise in Asset Management helpen wij u om uw activa te beschermen, hun levensduur te verlengen en hun prestaties te verbeteren.

Hulp bij het beschermen van uw activa

Beheren van data

Verleng de levensduur van je activa

Verbeter de prestaties

Directievoering & toezicht

De realisatie van een Infra project is vaak complex. Wij kunnen zorgen voor de controle van alle contractuele zaken en een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken.

Directievoerder

Toezichthouder

Communicatie naar stakeholders

Communicatie

Communicatie is essentieel voor een goede ruimtelijke inrichting en een succesvol verloop van een project. Daarom besteden we hier zo vroeg mogelijk in het project aandacht aan. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met omgevingsmanagement in de openbare ruimte.

Omgevingsscans en analyses uitvoeren

Communicatie advies in tenders en realisatie

Omgevingsmanagement