WATER

Samen bouwen aan een waterbestendige toekomst

Duurzaam Waterbeheer: Bij ons ingenieursbureau staat duurzaam waterbeheer centraal. We werken samen met opdrachtgevers om leefbaarheid te waarborgen, rekening houdend met wateroverlast, hoogwaterbescherming, droogte en hittestress.

Onze integrale benadering omvat herinrichting van de openbare ruimte, infiltratie en waterzuivering, met een sterke focus op klimaatadaptatie en het bieden van veilig en schoon drinkwater

Riolering

Het is van groot belang om een goed werkend rioolstelsel te hebben dat afvalwater en neerslag op een veilige en hygiënische manier afvoert.

Rioolontwerp

Risico analyze

Inspectie en onderhoud

Waterhuishoudkundige 
plannen

Samen met opdrachtgevers stellen we waterhuishoudkundige plannen op.

Waterparagraaf

Watertoets

Waterkwaliteit

Afkoppel- en infiltratie plannen

Het klimaat wordt steeds extremer en de vraag naar klimaat adaptieve oplossingen voor overtollig regenwater (en daarop volgende periodes van droogte) neemt toe.

Klimaatadaptie

wateroverlast

Infiltratievoorzieningen

C2
projecten

Elke dag opnieuw werken wij aan mooie projecten. Projecten waarin we telkens weer kiezen voor een vormgeving, een techniek of een aanpak die afgestemd is op de unieke situatie.

Bekijk alle projecten