Infrastructuur

Schetsontwerp Dr. J.C. Hartogslaan e.o. Arnhem

Arnhem en omstreken

Gemeente Arnhem

Arnhem is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de provincie Gelderland. De gemeente telt 165.896 inwoners en is daarmee de in grootte twaalfde gemeente van Nederland.

Projectinformatie

Er moet groot onderhoud worden uitgevoerd aan de dr. J.C. Hartogslaan en enkele zijstraten. De verharding en riolering is verouderd en de straatverlichting moet worden verduurzaamd. C2 Akertech Zuid maakte het schetsontwerp.

Opdracht
C2 Akertech Zuid heeft in het najaar 2022 het schetsontwerp opgesteld voor dit groot onderhoud. Naast een doelmatig schetsontwerp is er ook een breder en meer integraal ontwerp gemaakt, met het oog op toekomstbestendigere straten. Los van het nodige onderhoud is de wijk weinig groen, is er een hoge parkeerdruk en wordt er bij flinke regenval wateroverlast ervaren.

Werkzaamheden
In de basis is dit project een groot onderhoud project. Ons onderzoek heeft geleid tot een verbetering van de huidige inrichting. Met verhoogde kruisingsvlakken kan gemakkelijker worden overgestoken en wordt de omgeving beter toegankelijk gemaakt, het vergroenen van de parkeervakken ligt voor de hand en er kan meer overzicht in de straat worden toegevoegd.

We hebben in deze oriënterende fase onze integrale kennis toe kunnen passen door daarnaast ook koppelkansen te inventariseren en te beoordelen. Onder andere waterberging, vergroening en mobiliteit zijn hier onderdeel van.

In dit project is de buurt geraadpleegd om tot een goed passende, waardevolle, inrichting te komen. Met 2 bewonersavonden hebben we in een vroeg stadium de actuele thema’s kunnen bespreken. Onder andere de toegankelijkheid van de straten kon direct worden toegepast in het ontwerp.

We zien er naar uit om het projectplannen in 2024 verder uit te werken in samenwerking met de Gemeente Arnhem en de bewoners van deze wijk.

Andere projecten

Als allround advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte werken we samen met onze opdrachtgevers aan uiteenlopende projecten.

Bekijk alle projecten