Bouw

Verbreding A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Badhoevedorp – Holendrecht

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1848 en is de opvolger van het Bureau voor den Waterstaat, dat sinds 1798 bestond.

De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (“droge waterstaat”), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (“natte waterstaat”) en de bescherming tegen overstromingen.

Projectinformatie

Badhoevedorp, 21 januari 2020. Ten behoeve van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht, wordten van alle panden de bouwkundige staat in kaart gebracht, welke liggen binnen de invloedssfeer van de uitvoering van deze verbreding de bouwkundige staat in kaart gebracht. Van deze panden wordt vooraf en direct na afloop van de verbreding een bouwkundige opname gemaakt.

In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgen de beide ingenieursbureaus Boorsma en C2 Engineers in samenwerking met de Hanselman Groep, de bouwkundige opnamen van de meer dan 2200 omliggende objecten langs dit tracé.

De opnames zijn inmiddels gestart en dienen eind 2024 opgeleverd te worden.

Andere projecten

Als allround advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte werken we samen met onze opdrachtgevers aan uiteenlopende projecten.

Bekijk alle projecten