Infrastructuur

Project: Zwarteweg

Rhenen

Gemeente Rhenen

Rhenen is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente telt 20.332 inwoners en heeft een oppervlakte van 43,76 km² (waarvan 1,68 km² water). De gemeente omvat naast de stad Rhenen, de dorpen Elst en Achterberg.

Rhenen werkt met de gemeenten Veenendaal, Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude samen in het regionaal samenwerkingsverband Regio Foodvalley.

Projectinformatie

Voor het project Zwarteweg van de gemeente Rhenen is C2 Engineers vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp en de begeleiding van het uitvoeringsproces. Het aanpakken van de wateroverlast was één van de problemen die hierbij opgelost moest worden. Het ging hier over de verbetering en vervanging van de riolering en de bijbehorende ontsluitingswegen. 

De afgelopen 4 maanden is onze collega Patrick Arts aan de slag gegaan als toezichthouder/directievoerder voor de laatste fase. In de uitvoeringsfase was hij verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid op het werk. Het bestek en de tekeningen, opgesteld door C2 Engineers, was hierbij leidend.

De riolering, grotendeels in vervuilde grond diende te worden vervangen, waarbij er aanvullende saneringsmaatregelen golden tijdens de uitvoering. 

Het projectgebied lag op een ontsluitingsweg (Zwarteweg) van de wijk Vogelenzang wat er voor zorgde dat er continue afstemming met de omgeving en de hulpdiensten nodig was om de overlast te beperken. 

Ondanks de vele uitdagingen is het project goed afgerond en past het geheel weer in de mooie omgeving van de uiterwaarden bij Rhenen.

Andere projecten

Als allround advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte werken we samen met onze opdrachtgevers aan uiteenlopende projecten.

Bekijk alle projecten