Gebiedsontwikkeling

Herinrichting Linge Oever Geldermalsen

Geldermalsen

Gemeente West – Betuwe

West Betuwe is een gemeente in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is ontstaan per 1 januari 2019 na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Op 31 januari 2023 telde de gemeente West Betuwe 52.742 inwoners.

Projectinformatie

Vanuit de Gemeente West-Betuwe kwam de vraag om mee werken aan de herinrichting van De Linge Oever in Geldermalsen. Doel van de herinrichting: Meer verbinding tussen het centrum en de Linge.

De opdracht omvatte het technische ontwerp van de haven van watersportvereniging Achter ’t Veer, de wandelpaden in de naastgelegen Heemtuin en het Lingepark zelf. Basis voor de technische ontwerpen was het stedenbouwkundigplan gemaakt door Wissing. Het streven is altijd geweest om zo dicht mogelijk bij het ontwerp te blijven en met onze kennis van materialen en materiaal toepassingen het ontwerp tot leven te brengen.

Onderstaand beeld geeft goed de veranderingen weer:

Herinrichting en vernieuwing jachthaven

De Linge is vanuit het centrum van Geldermalsen vrij onzichtbaar door dichte bossages en een afgesloten jachthaven. Met de herinrichting en vernieuwing van de jachthaven komt hier een einde aan. De jachthaven wordt zichtbaar en de oevers worden toegankelijk gemaakt.  Hiervoor is een nieuwe beschoeiing bestaande uit een kunststof damwand aangebracht. Door het verenigingsgebouw en de entree te verplaatsen is er een mooie wandelboulevard gecreëerd.

In de nieuwe situatie is goed te zien hoe open en ruimtelijk het gebied geworden is. Door de passantenhavens en ook het verenigingsgebouw te verplaatsen is er ruimte ontstaan voor horeca langs de wandelboulevard.

Sociale veiligheid vergroten

Het Linge Park moest de uitstraling krijgen van een stadspark met meer openheid en met ruimte voor evenementen. Hiervoor is het park grondig gesaneerd, veel van de onder begroeiing is verwijderd evenals bomen om meer openheid naar het water toe te creëren. Deze openheid zorgt ook voor een grotere sociale veiligheid.  Een breed pad is aangelegd in de directe zichtlijn vanaf het centrum tot aan de Linge om zo meer verbinding te creëren. Tot slot is een fiets- en voetpad door de Heemtuin richting het station aangelegd.

Resultaat: een multifunctioneel ingericht gebied voor omwonenden, watersporters en toeristen.

Heeft u een vraagstuk liggen met betrekking tot gebiedsontwikkeling of infrastructuur? Wij helpen u graag bij het ontwikkelen van een passende oplossing.

Andere projecten

Als allround advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte werken we samen met onze opdrachtgevers aan uiteenlopende projecten.

Bekijk alle projecten