Water

Waterbodemonderzoek Havens Oosterscheldekering

Vrouwenpolder, Zeeland

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1848 en is de opvolger van het Bureau voor den Waterstaat, dat sinds 1798 bestond.

De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (“droge waterstaat”), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (“natte waterstaat”) en de bescherming tegen overstromingen.

Projectinformatie

C2 Nederland heeft samen met haar partners in opdracht van Rijkswaterstaat een waterbodemonderzoek uitgevoerd in de acht havens van de Oosterscheldekering. Deze waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd ter voorbereiding van de door Rijkswaterstaat uit te voeren baggeronderhoudswerkzaamheden later dit jaar.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf een werkschip met behulp van een Vibrocore. De Vibrocore is een flexibel inzetbare oplossing voor het nemen van bodemmonsters. Dit mechanisme is vooral belangrijk omdat deze nagenoeg altijd inzetbaar is. De Vibrocore wordt elektrisch aangedreven, is handzaam en kan vanaf elke kleine werkboot makkelijk bediend worden. Met een hoge trillingsfrequentie wordt de 7,6 cm buis (PVC, RVS, aluminium of acrylaat)  in de waterbodem gebracht. Dit kan tot circa 3 meter. Hiermee behoort het handmatige boren in de waterbodem tot het verleden en dit maakt het tot een uniek middel in Nederland en zelfs Europa! 

De kwaliteit van de baggerspecie is in het labaratorium onderzocht. Voor iedere haven is een onderzoeksrapportage opgesteld dat inzicht geeft in de omvang en samenstelling van het slib. 

Andere projecten

Als allround advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte werken we samen met onze opdrachtgevers aan uiteenlopende projecten.

Bekijk alle projecten