Gebiedsontwikkeling

Herinrichting Rijen Noord Oost – gemeente Gilze en Rijen

Gilze, Rijen

Gemeente Gilze en Rijen

Gilze en Rijen is een gemeente ten westen van Tilburg in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 26.939 inwoners en heeft een oppervlakte van 65,69 km².

Projectinformatie

Veel woonwijken in Nederland voldoen niet aan de hedendaagse richtlijnen. Zowel op het gebied van inrichting als ook op het gebied van woonwensen. Zo ook in de gemeente Gilze-Rijen. Bijkomende problemen daar zijn dat er veel wortelopdruk is en dat er bij flinke regenbuien wateroverlast ontstaat in Rijen Noord Oost.

Opdracht
Akertech heeft van de Gemeente Gilze en Rijen opdracht gekregen om integrale ontwerpen te maken voor diverse straten in Rijen Noord Oost. De opdracht is van schetsontwerp tot aanbesteding.

Werkzaamheden
Samen met de gemeente gaan we in gesprek met bewonerswerkgroepen. Daar wordt informatie opgehaald en indien mogelijk verwerkt in het ontwerp. De ontwerpen worden besproken met de gemeente en werkgroepen. Na goedkeuring worden de voorlopige en definitieve ontwerpen gepresenteerd aan de overige bewoners en belanghebbende.

Om tot een ontwerp te komen, moeten er verschillende hordes genomen worden. Zo moet er bijvoorbeeld een uitspraak komen over wat er met de aanwezige bomen moet gebeuren. Andere aandachtspunten zijn oa.:

  • Wortelopdruk;
  • Straten laten voldoen aan de huidige kwaliteits- en inrichtingseisen;
  • Een duurzame inrichting;
  • Een klimaatbestendige inrichting.

Voor fase 1 is de ontwerpfase nu afgerond. Door de nauwe samenwerking is hier een breed gedragen ontwerp uit gekomen. Dit ontwerp zit nu in de besteksfase en wordt nu technisch uitgewerkt. Het project is ons op het lijf geschreven, omdat alle disciplines van Akertech samen komen. Van projectmanagement tot aan ontwerpen, omgevingsmanagement, stedelijk water én verkeerskunde.

Andere projecten

Als allround advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte werken we samen met onze opdrachtgevers aan uiteenlopende projecten.

Bekijk alle projecten