C2 Nederland: Ingenieurs en adviseurs
voor de buitenruimte

C2 Nederland

Wij werken aan de optimale buitenruimte

Bij C2 Engineers werken we met passie aan de ‘optimale buitenruimte’. Deze ‘optimale buitenruimte’ is uniek voor elke plek. We benutten de lokale omstandigheden zoveel mogelijk en zorgen voor een vanzelfsprekende inpassing van de gevraagde ontwikkeling.

Dit doen we vanaf het eerste initiatief van ontwikkeling tot ver na realisatie in de fase van beheer en onderhoud. Belangrijke producten die wij maken zijn vormgevende ontwerpen, technische tekeningen, detailleringen, werkomschrijvingen en contracten. Tevens verzorgen we de realisatie en maken beheer- en monitoringsplannen.

Voor elk onderdeel in het proces hebben wij in onze organisatie een team klaar staan en is een nauwe samenwerking georganiseerd tussen de teams. In de teams zorgen we voor borging van onze kernwaarden: praktisch, no-nonsense en met verantwoordelijkheid voor onze diensten en producten.

Actuele thema’s bij C2 Engineers:

Klimaatadaptatie

Digitalisering

Innovatieve Technologie

Klantontwikkeling

Duurzaamheid en circulariteit

Projectmanagement

Onze projectleiders zorgen ervoor dat uw projecten op de juiste manier georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Advies

In de eerste fase van het project inventariseren we welke gegevens we nodig hebben om een optimaal ontwerp te maken. C2 Engineers heeft hiervoor alle expertise in huis.

Assetmanagement 

Slim Activabeheer voor Optimaal Rendement: Wij geloven in slim activabeheer voor het behalen van optimaal rendement.

Directievoering & toezicht 

De realisatie van een Infra project is vaak complex. Wij kunnen zorgen voor de controle van alle contractuele zaken en een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken.

C2 Projecten

Elke dag opnieuw werken wij aan mooie projecten. Projecten waarin we telkens weer kiezen voor een vormgeving, een techniek of een aanpak die afgestemd is op de unieke situatie.

Het Team achter C2

Door onze praktische, creatieve en no-nonsense aanpak zijn we de verbinder naar onderscheidende en vernieuwende oplossingen in de buitenruimte.